Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa Xpande per a la prestació de serveis de suport a l'expansió internacional de les pimes a través de plans d'internacionalització, així com per la concessió d'ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Barcelona
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Cámara de España
Data de publicació: 03/07/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 17/07/2017 i 31/10/2017
Convocatòria Xpande per a la prestació de serveis de suport a l'expansió internacional de les pimes a través de plans d'internacionalització, així com per la concessió d'ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de Barcelona 

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Barcelona
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació: 15/06/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 29/06/2017 i 29/09/2017
Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial del Pla de Comerç Minorista 

Programa: Programa TICCámaras, suport a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Barcelona
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Cámara de España
Data de publicació: 02/06/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 19/06/2017 i 29/09/2017 
Convocatòria TICCámaras per a la prestació de serveis de suport a la incorporació de les TIC, així com per la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona  

Programa: Programa de Competitivitat Turística de Selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics a pimes turístiques de la demarcació de la Cambra de Barcelona
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 30/05/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 14/06/2017 i 29/09/2017 
Convocatòria Programa de Competitivitat Turística de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics a pimes turístiques de la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona 

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització

Convocatòries NO OBERTES 

Internacionalització

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

Negoci

Convocatòries OBERTES

Turisme

Convocatòries OBERTES

Comerç