Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa TICCámaras de Suport a la incorporació de les TIC en les Pimes del sector Comerç
Entitats cofinançadores: FEDER, Generalitat de Catalunya, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 24/05/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 08/06/2017 i 21/07/2017 

Convocatòria TICCámaras per a la Prestació de serveis de suport a la incorporació de les TIC, així com per la concessió d'ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de Barcelona 
 

Programa: Programa Xpande de Apoyo a la Expansión Internacional de la Pymes 2014-2020
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona, ACCIÓ i Cámara de España
Data de publicació: 11/5/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/5/2017 i 30/6/2017

Convocatòria Xpande per a la Prestació de serveis de suport a l’Expansió internacional de les pimes, a través de plans d’Internacionalització, així com per a la concessió d'ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de Barcelona  

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització

Convocatòries NO OBERTES

Comerç

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES

Negoci i TIC