Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa Internacional de Promoció
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cámara de España i Cambra de Barcelona
Data de publicació: 17/01/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 17/01/2018 a partir de les 12h i el 06/02/2018 fins les 12h 

Convocatòria de prestació de serveis de suport a la promoció internacional, així com per a la concessió d’ajuts econòmics a pimes de Catalunya, en règim de lliure concurrència, per a promoure a la participació agrupada a la Fira Pittcon Orlando 2018 

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES 

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries NO OBERTES 

Comerç