Projectes

Aprovacions de projectes públics i privats publicats als butlletins oficials i fonts oficials.
 
Obres

Informació de les obres públiques i privades.

RELI

Registre electrònic d’empreses classificades
Generalitat de Catalunya

Inscripció: des de 300€
Actualització: 200€  

ROLECE

Registre de licitadors estatal
Actualització: 200€  

Classificació empresarial

Segons pressupost.
 

Consulta altres ofertes