T'aproximem a empreses africanes i dels estats àrabs
Eines per establir una estratègia global internacional
Tramitem el teu expedient de justificació simplificada d’origen
Consultes sobre internacionalització
Documentem la mobilitat temporal exterior dels teus productes
Export Managers

“Doing business” internacional amb la xarxa global de Cambra Barcelona.

Recursos per prospectar nous mercats; per trobar agents, proveïdors, clients i socis a l’exterior; per finançar la internacionalització; per negociar acords bilaterals, i per moure persones i mercaderies

Solucions pràctiques i contactes, per abordar els mercats internacionals que t’interessen.

Opcions intel·ligents de prevenció i de resolució de conflictes comercials.

Global services to promote foreign business in Barcelona and Catalonia.

Expedim els certificats que necessites en la teva activitat mercantil.

Proporcionem solucions de transacció electrònica segura a les empreses.

Convoquem esdeveniments de reflexió, diàleg i reconeixement.

Copsar l’opinió del teixit empresarial català sobre temes que afecten l’economia.