Internacional

La Cambra de Comerç de Barcelona et representa i t’ofereix serveis des de les oficines a la seva demarcació de referència, i més enllà.

Descobreix quins són els nostres punts de servei i acosta’t al que més et convingui. Interessa’t per les relacions que la Cambra manté a l’àmbit internacional

Les cambres, instruments de col·laboració amb entitats que afavoreixen la nostra influència internacional, promouen els vincles internacionals de la Corporació i, sobretot, reforcen la presència internacional dels nostres clients.

La Cambra, en projectes internacionals

La participació en projectes europeus i internacionals de la Cambra de Barcelona posa en valor una àmplia xarxa de contactes amb altres cambres, institucions, universitats, l’administració pública, associacions, escoles de negocis i empreses d’abast internacional. 

L’Oficina de Projectes Europeus coordina els projectes participats i promou i manté permanentment vincles amb la Comissió Europea i amb altres organitzacions que contribueixen a compartir coneixements entre socis de diversos països, amb l’objectiu d’incorporar les necessitats i valoracions de les petites i mitjanes empreses. 

El catàleg de projectes internacionals de Cambra Barcelona exposa el perfil com a soci de la corporació i descriu alguns dels projectes participats en convocatòries ENPI CBC MED, INTERREG, H2020, COSME i Erasmus+, entre d’altres.

European & International projects Profile & Portfolio of Barcelona Chamber (EN)  

La Cambra, en organismes internacionals i de foment de relacions exteriors

La xarxa de relacions institucionals de la Cambra de Comerç de Barcelona es desplega per integrar les organismes camerals mediterranis, europeus, iberoamericans i mundials, així com entitats i xarxes d’àmbit internacional i de foment de la internacionalització.

Cambra de Comerç Internacional que agrupa les cambres de comerç de 130 països.

Associació de més de 1.700 cambres de comerç locals i regionals de 43 països europeus, que representen 20 milions d’empreses

Associació de les cambres de comerç de l'àrea mediterrània que aplega sobre 250 cambres de comerç de 23 països.

Representa a més de 400 cambres de comerç de la península ibèrica, Amèrica del Nord, Amèrica Central, el Carib, el Con Sud i la regió andina.

La Cambra de Comerç de Barcelona forma part del node català de l'Enterprise Europe Network (EEN), xarxa europea de petites i mitjanes empreses, per prestar serveis d’internacionalització a les PIMES.

Contribueix a divulgar l'actualitat i els reptes de la Unió Europea, i fa propostes de polítiques i actuacions que portin a una major plenitud de les institucions europees i a una Europa més unida

Associació pluralista i independent que desenvolupa activitats europeistes. Participa al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo i és membre del Moviment Europeu Internacional.

Consorci públic-privat que té per objectiu explicar Catalunya al món i incidir en l’opinió pública internacional per tal de millorar el prestigi a l’exterior, tot creant vincles i relacions de confiança amb ciutadans i institucions d’altres països.