Precedents a l’Edat Mitjana

Les corporacions de comerciants, industrials i naviliers tenen una llarga tradició a Catalunya.

Remuntant-se en la història, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació actuals són hereves d’aquelles entitats que van bastir la Llotja de Mar, el Consolat de Mar i la Junta Particular de Comerç.

En tots els casos, aquestes entitats han format part de la realitat institucional de Catalunya en el doble vessant: representatiu de les activitats econòmiques i de col·laboració amb l’Administració.

130 anys a la vida econòmica

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona es va crear l'any 1886 per defensar l'interès general i aconseguir el bé comú del comerç, la indústria i la navegació. Manuel Girona i Agrafel en fou escollit president.

La trajectòria de la institució es pot dividir en tres etapes diferenciades:

- Fins el 1911, en una etapa caracteritzada per la poca representativitat i la manca de recursos econòmics.

- Una segona etapa, entre 1912 i 1967, en què la institució es va dividir en Cambra d'Indústria i Cambra de Comerç i Navegació i es va haver de posicionar davant els esdeveniments que van marcar la vida del país: la dictadura de Primo de Rivera, la II República, la guerra civil i el primer franquisme.

- I una tercera etapa, a partir de 1967, any en què es van reunificar novament les cambres, fins a l'actualitat. 

Llistat de Presidents i Secretaris de la història de la Cambra de Comerç de Barcelona 

Seu corporativa a Casa Llotja de Mar

La seu corporativa de la Cambra és Casa Llotja de Mar, un dels edificis més emblemàtics de Barcelona.

Durant més de sis segles, aquest establiment ha estat testimoni privilegiat del desenvolupament del comerç, l'art i l'arquitectura catalans. Durant l'època medieval i moderna, la Llotja va ser la seu del Consolat de Mar. En la segona meitat del segle XVIII i primera del XIX va albergar la Reial Junta Particular de Comerç de Barcelona, i des del 1886 acull la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Descobreix la història i la riquesa patrimonial de Casa Llotja de Mar

Fons documental

Format per 1.300 fullets d'un gran valor per als investigadors i estudiosos de l'economia espanyola de finals del segle XIX i principis del XX, el fons de la Cambra de Comerç està íntegrament catalogat i classificat al Catàleg de la UPF i al CCUC.

Fonamentalment aborda temes econòmics i empresarials; integra documents sobre els aspectes més variats de l'economia espanyola i també, encara que en menor nombre, internacional. En molts casos es tracta de publicacions difícils de localitzar en altres fons documentals. 

El fons de la Cambra de Comerç és consultable a la Memòria Digital de Catalunya