Seguiment sistemàtic del l'evolució de l'economía catalana
Tramitem el teu expedient de justificació simplificada d’origen
Connectem joves i empreses
Documentem la mobilitat temporal exterior dels teus productes
Informes

Coneixement expert al vostre abast amb Cambra Barcelona.

Informes de conjuntura econòmica, i sobre infraestructures. Informes econòmics i de mercats; comercials; duaners. Obtingueu informes de recomanacions després dels nostres assessoraments jurídics; d’internacionalització; de dinamització comercial i turística, i TIC.