Estructura organitzativa

Direcció/Gerència


 

Secretaria General

Xavier Coronas 
 

Cap de Gabinet de Presidència


 

Direcció de Comunicació

Noèlia València 
 

Direcció de Gabinet d'Estudis

Joan Ramon Rovira
 

Direcció de Comissions, Ens Autònoms i Participades / Vicesecretari

Cristian Casellas
 

Direcció del Centre de Serveis Empresarials

José Antonio González
 

Direcció d'Internacionalització i Projectes Europeus

Berta Pérez
 

Direcció de Competitivitat Empresarial / Direcció de Relacions Institucionals

Xavier Ricart
 

Direcció de Formació i Qualificació Professional

Andrés Núñez
 

Direcció de La Llotja de Mar

Mafalda Pigrau
 

Direcció de Territori

Txus Requena
 

Direcció de Control de Gestió

Jaume Fradera
 

Direcció d'Economia i Finances

Ramon Rexach
 

Direcció de Persones

Marià Julià
 

Direcció de Tecnologia i Sistemes d'Informació

Albert Sierra
 

Direcció de Màrqueting

Ana Rosselló