Viatja, reflexiona, inspira't i innova a la teva estratègia comercial
Adaptem el web que el teu negoci online exigeix
Orientació independent i gratuïta sobre com finançar el teu negoci
Sessions pràctiques sobre gestió de comerços minoristes
Comerç i turisme

Solucions de comerç i turisme de Cambra: el valor de les relacions, i el de l’experiència.

Satisfacció segura, participant en un Retail Tour organitzat per Cambra. Resultats sempre interessants, amb el mètode de Client Misteriós. Per a comerços més petits, Diagnosi d'Innovació Comercial, així com els tallers, ofereixen referents pràctics per progressar. Llarga experiència en assessoraments i dinamitzacions a organismes intermedis dels sectors comerç i turisme.

Consulteu els ajuts disponibles i les convocatòries publicades relacionades amb Comerç i Turisme
 

Sol·licitud d'acreditació de proveïdor/a homologat/da per prestar els serveis d'una plataforma web per a l'emissió i la gestió de bons comercials subvencionats, a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

- Data de publicació: 7 de febrer de 2023

- Període de presentació de sol·licituds: Fins al 17 de febrer de 2023 a les 14:00h 

- Lloc de presentació de sol·licituds: Registre de la Cambra de Comerç de Barcelona. ATENCIÓ NOVA UBICACIÓ: Edifici Llotja de Mar - Passeig d'Isabel II, 1 (08003) Barcelona en horari de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres

També es podrà presentar la proposta per correu, en aquest cas, amb la modalitat de correu administratiu obert certificat amb enviament urgent i els sol·licitants hauran de justificar que la data i hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus, com a màxim, està dins del termini assenyalat anteriorment i comunicar-ho a la Cambra mitjançant correu electrònic a l’adreça licitacions@cambrabcn.cat. Sense la concurrència d'ambdós requisits, la sol·licitud no serà admesa si és rebuda per la Cambra amb posterioritat al termini assenyalat.

Sol·licitud d'acreditació de proveïdor/a homologat/da per prestar els serveis d'una plataforma web per a l'emissió i la gestió de bons comercials subvencionats, a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

- Annex I. Model de sol·licitud

Constituïm gratuïtament la teva empresa, estalviant-te temps i desplaçaments.

Opcions intel·ligents de prevenció i de resolució de conflictes comercials.

Certifica’t amb rigor, auditors compromesos i experiència sectorial.  

Copsar l’opinió del teixit empresarial català sobre temes que afecten l’economia.