Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa TICCámaras 
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Cámara de España
Data de publicació: 15/04/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 30/04/2019 a partir de les 12h i el 03/06/2019 fins les 12h  

Convocatòria TICCámaras per a la prestació de serveis de suport a la incorporació de les TIC, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona

Programa: Programa Internacional de Promoció
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 15/04/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 16/04/2019 a partir de les 12h i el 09/05/2019 fins les 12h 

Convocatòria de prestació de serveis de suport a la promoció internacional, així com per a la concessió d’ajuts econòmics a Pimes de Catalunya, en règim de lliure concurrència, per a promoure a la participació agrupada a la Fira Analytica Lab Johannesburg 2019

Programa: Programa InnoCámaras 
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 22/03/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 08/04/2019 a partir de les 12h i el 28/06/2019 fins les 12h

Convocatòria InnoCámaras per a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries NO OBERTES 

Internacionalització 

Convocatòries OBERTES 

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES 

Internacionalització i TIC 

Convocatòries OBERTES 

TIC 

Convocatòries OBERTES 

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries NO OBERTES 

Comerç

Emprenedoria