Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Convocatòria InnoCámaras per a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Barcelona 
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 13/06/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 28/06/2018 a partir de les 12h i el 31/07/2018 fins les 12h

Convocatòria InnoCámaras per a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona 


Programa: Programa TICCámaras per a la prestació de serveis de suport a la incorporació de les TIC, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona  
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 28/05/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 12/06/2018 a partir de les 12h i el 06/07/2018 fins les 12h

Convocatòria TICCámaras per a la prestació de serveis de suport a la incorporació de les TIC, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona 


Programa: Pograma Xpande per a la prestació de serveis de suport a l'expansió internacional de les Pimes, a través de plans d'internacionalització, així com per a la concessió d'ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Barcelona
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 16/05/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 25/05/2018 a partir de les 12h i el 25/06/2018 fins les 12h

Convocatòria Xpande per a la prestació de serveis de suport a l'expansió internacional de les Pimes, a través de plans d'internacionalització, així com per a la concessió d'ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de Barcelona 


Programa: Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d'acció en màrqueting digital internacional destinat a les petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Barcelona 
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 16/05/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 22/05/2018 a partir de les 12h i el 22/06/2018 fins les 12h

Convocatòria Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d'acció en màrqueting digital internacional destinat a les petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Barcelona

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries OBERTES 

TIC 

Convocatòries OBERTES

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries NO OBERTES 

Comerç

Emprenedoria