Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Pyme Digital
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 13/05/2024
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 22/05/2024 a partir de les 12h i el 29/05/2024 fins les 12h

Convocatòria Pyme Digital 2024 per a la prestació de serveis de suport a la transformació digital, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Annex I. Descripció Pyme Digital

Annex V. Tipologia i justificació de despeses elegibles
 

Programa: Pyme Innova
Entitats cofinançadores: Plurirregional de España FEDER 2021-2027 (POPE)
Data de publicació: 16/04/2024
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2024 a partir de les 12h i el 23/05/2024 fins les 12h

Convocatòria Pyme Innova 2024 per a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona


Programa: Pyme Sostenible
Entitats cofinançadores: Plurirregional de España FEDER 2021-2027 (POPE)
Data de publicació: 16/04/2024
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2024 a partir de les 12h i el 23/05/2024 fins les 12h

Convocatòria Pyme Sostenible 2024 per a la prestació de serveis de suport a la innovació en matèria de sostenibilitat, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries OBERTES

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Indústria

Convocatòries OBERTES

Sostenibilitat

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries NO OBERTES

Comerç

Emprenedoria