Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa Internacional de Promoció
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 28/12/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 31/12/2018 a partir de les 12h i el 21/01/2019 fins les 12h

Convocatòria de prestació de serveis de suport a la promoció internacional, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a Pimes de Catalunya, en règim de lliure concurrència, per a promoure en la participació agrupada en la missió comercial directa Fira Fruitlogistica Berlín 2019 

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries NO OBERTES 

Internacionalització 

Convocatòries OBERTES 

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES 

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES 

TIC 

Convocatòries NO OBERTES 

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries NO OBERTES 

Comerç

Emprenedoria