Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: MEDUSA
Entitats cofinançadores/intermediadores: Programa de cooperació transfronterera 'Mediterranean Sea Basin' de l’Instrument Europeu de Veïnatge (European Neighbourhood Instrumento) - ENI CBC MED i Cambra de Comerç de Barcelona
Data de publicació: 17/11/2021
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 17/11/2021 i l’1/12/2021

Convocatòria de subvencions del projecte Desenvolupament i Promoció del Turisme d’Aventura Sostenible a la Mediterrània (Medusa)

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Indústria

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries NO OBERTES

Comerç

Emprenedoria