Nous certificats de qualitat

Actualment existeix un gran nombre de certificats de qualitat per a les empreses. En funció d’allò que es desitgi certificar, de la faceta empresarial que es vulgui potenciar i  del nostre sector i àmbit de mercat distingim els certificats de sistemes de gestió de qualitat, els de persones i els certificats de productes concrets.

L’evolució del mercat i l’impacte i la importància creixent de les noves tecnologies han ampliat el ventall de certificacions, afegint-ne de noves a les tradicionals. Entre aquestes novetats destaquen:

- El certificat de sistemes d’I+D+i, que avala l’aportació d’innovació tecnològica o d’investigació i desenvolupament d’un projecte en disciplines tecnològiques com l’òptica, l’energia o la tecnologia tèxtil.

- El segell de qualitat a internet IQ, que certifica que una pàgina web respecta en els seus continguts la legalitat, l’accessibilitat, la flexibilitat, la protecció de menors i la seguretat.

- Per últim, el certificat de qualitat turística Q, que s’aplica al conjunt de productes turístics que compleixen uns determinats nivells de qualitat.

A la Cambra de Barcelona atenem consultes sobre estàndards de qualitat i posem a la teva disposició un servei de certificació. Informa’t sobre les condicions i els beneficis de Cambra Certifica.