El projecte Catalunya 2030/40 suposa la posada en marxa d’un seguit d’actuacions de caràcter global en l’entorn econòmic i empresarial. És un projecte que incidirà en el context global de manera que la seva millora acabarà repercutint de manera individual en els autònoms i les empreses del nostre país.

Catalunya 2030/40 necessita recursos addicionals als actualment existents a la Cambra per tal de poder-lo executar amb garanties. Per aquest motiu, demanem a totes aquelles empreses i autònoms que comparteixen aquesta visió de futur que coadjuvin, en la mesura de les seves possibilitats, en fer-la possible a través d’aportacions voluntàries en funció de la seva dimensió i capacitat.

Només amb els recursos suficients provinents de les aportacions voluntàries podrem fer realitat un projecte de transformació de país.
 

Preguntes freqüents

Qui pot fer aportacions?
Només poden fer aportacions voluntàries els autònoms i les empreses.
Les aportacions voluntàries són deduïbles fiscalment?
Les aportacions voluntàries són una font de finançament de les cambres, contemplada tant a l’article 19 de la llei estatal 4/2014, bàsica de les cambres de comerç, com a la llei autonòmica 14/2002, de les cambres de comerç de Catalunya. D’acord amb les consultes vinculants a la DGT, les aportacions voluntàries de les empreses i autònoms tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble, tant a nivell d’IS com d’IRPF. Pel que fa a l’IVA, les aportacions voluntàries de referència són imports no subjectes, ja que no constitueixen la contraprestació de cap operació subjecta a aquest Impost.
De quin import pot ser l’aportació voluntària?
Les aportacions voluntàries han de ser d’un import a partir de 60€.
Puc fraccionar el pagament?
Sí. L’import es pot fraccionar en dos pagaments, un cada sis mesos.
Com puc pagar l’aportació voluntària?
El pagament de l’aportació voluntària es podrà fer mitjançant domiciliació o targeta bancària.
Tindré un justificant de l’aportació realitzada?
Sí. La Cambra, un cop efectuat el cobrament, us enviarà un document acreditatiu de l’aportació realitzada.
I si tinc més dubtes?
Si teniu més dubtes o voleu consultar qualsevol altre aspecte relacionat amb les quotes voluntàries, podeu trucar al 902 448 448.