T'aproximem a empreses africanes i dels estats àrabs
Eines per establir una estratègia global internacional
Tramitem el teu expedient de justificació simplificada d’origen
Consultes sobre internacionalització
Documentem la mobilitat temporal exterior dels teus productes
Export Managers

“Doing business” internacional amb la xarxa global de Cambra Barcelona.

Recursos per prospectar nous mercats; per trobar agents, proveïdors, clients i socis a l’exterior; per finançar la internacionalització; per negociar acords bilaterals, i per moure persones i mercaderies