Estructura organitzativa

Director Gerent

Xavier Carbonell

Secretaria General

Xavier Coronas

Gabinet de Presidència i Protocol

Mafalda Pigrau - Cap del Gabinet

Mercè Gavaldà - Protocol

Vicegerent

Jaume Fradera

Serveis Cambra

Cristian Bardají - Estudis d'Infraestructures

Cristian Casellas - Comissions i Participades

Anna Cirera - Finances i Serveis Generals

Elisabet Coll-Vinent - Internacional

Jaume Fradera - Competitivitat, Negoci i TIC

Josep Francí - Territori i Qualificació Professional

José Antonio González - Centre de Serveis Empresarials

Esther Ortega - Recursos Humans

Berta Pérez - Oficina de Projectes Europeus

Mafalda Pigrau - Casa Llotja i Oficina Premsa

Carme Poveda - Anàlisi Econòmica

Ramon Rexach - Serveis Corporatius

Xavier Ricart - Institucional i Relacions Corporatives

Joan Ramon Rovira - Estudis Econòmics i Internacional

Albert Sierra - Processos i Sistemes d'Informació

Virginia Tenorio - Formació i Programa PICE