Internacional

La Cambra de Comerç de Barcelona et representa i t’ofereix serveis des de les oficines a la seva demarcació de referència, i més enllà.

Descobreix quins són els nostres punts de servei i acosta’t al que més et convingui. Interessa’t per les relacions que la Cambra manté a l’àmbit internacional

Les cambres, instruments de col·laboració amb entitats que afavoreixen la nostra influència internacional, promouen els vincles internacionals de la Corporació i, sobretot, reforcen la presència internacional dels nostres clients.

La Cambra, en projectes internacionals

La participació en projectes europeus i internacionals de la Cambra de Barcelona posa en valor una àmplia xarxa de contactes amb altres cambres, institucions, universitats, l’administració pública, associacions, escoles de negocis i empreses d’abast internacional. 

L’Oficina de Projectes Europeus coordina els projectes participats i promou i manté permanentment vincles amb la Comissió Europea i amb altres organitzacions que contribueixen a compartir coneixements entre socis de diversos països, amb l’objectiu d’incorporar les necessitats i valoracions de les petites i mitjanes empreses. 

El catàleg de projectes internacionals de Cambra Barcelona exposa el perfil com a soci de la corporació i descriu alguns dels projectes participats en convocatòries ENPI CBC MED, INTERREG, H2020, COSME i Erasmus+, entre d’altres.

European & International projects Profile & Portfolio of Barcelona Chamber (EN)  

La Cambra, en organismes internacionals i de foment de relacions exteriors

La xarxa de relacions institucionals de la Cambra de Comerç de Barcelona es desplega per integrar les organismes camerals mediterranis, europeus, iberoamericans i mundials, així com entitats i xarxes d’àmbit internacional i de foment de la internacionalització.