Relacions institucionals

Com a ens d’interrelació institucional entre les administracions públiques i el món empresarial, les cambres han de ser necessàriament escoltades en el procés d’elaboració de normes, així com en aquells assumptes que afectin directament els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació, sens perjudici de la presència d’altres entitats representatives d’interessos sectorials o empresarials privats.

Acords de relació interinstitucional

Per tal de millorar l’eficàcia i l’eficiència en el desenvolupament de les funcions que té encomanades, la Cambra de Comerç de Barcelona pot promoure, crear, administrar i participar en entitats relacionades amb llurs finalitats i funcions, especificades a l’article 11 de la Llei de Cambres.

Els acords de relació interinstitucional de la Corporació responen a models diversos, atenent a si la participació és directa o indirecta; al nivell de compromís en la governança; a la seva permanència; als àmbits territorial i sectorial de referència; a la naturalesa pública o privada de l’entitat i a la matèria d’interès empresarial que es fomenta. Atenent al primer dels criteris, s’exposa la relació d’entitats amb presència de la Cambra de Comerç de Barcelona.  

Entitats i institucions amb participació directa de Cambra de Barcelona

AC Camerfirma, SA
Agència de Promoció de Turisme de Sitges 
Agència d’Informació Avaluació i Qualitat en Salut
Àrea Metropolitana de Barcelona
Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània (ASCAME)
Associació Espanyola de Centres Comercials
Associació Espanyola de Tresorers d’Empresa
Associació Internacional per a la Protecció de la Propietat Industrial (Grup Espanyol)
Asociación para el Progreso de la Dirección (Zona Mediterránea)
Associació Barcelona Centre Financer Europeu
Associació Catalana per a l'Arbitratge
Associació d’Amics de la UPC
Associació d'Empreses i Institucions 22@ Barcelona
Associació Iberoamericana de Cambres de Comerç (AICO)
Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Ateneu Barcelonès
Autoritat Portuària de Barcelona
Barcelona Aeronàutica i de l'Espai
Barcelona Centre Logístic 
Barcelona Centre Mèdic
Barcelona Digital Centre Tecnològic
BASCAP International Chamber of Commerce (ICC)
Fundació Bancària la Caixa
Cambra de Comerç Internacional (Comitè Nacional Espanyol) 
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España
Camerdata, SA
Centre d'Estudis Internacionals (CEI)
Comissió de Medi Ambient de la Cambra de Comerç Internacional
Comissió de Propietat Intel·lectual de la Cambra de Comerç Internacional
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya 
Consell Consultiu i Assessor de BTV
Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona 
Consell de Cooperació al Desenvolupament (Departament de Governació)
Consell de la Formació Professional de Barcelona
Consell Econòmic i Social de Barcelona
Consell General de les Cambres de Catalunya
Consell Ciutadà per la Sostenibilitat (Ajuntament de Barcelona)
Consell Social de la Cultura
Consolat de Mar 
Consorci de la Zona Franca
Consorci de Turisme de Barcelona
Consorci El Far centre de treballs del mar (Pla Estratègic per al Desenvolupament del Sector Nàutic)
ESADE
Escola d’Administració d’Empreses
Escola Superior de Comerç Internacional
Femarec (Fundació Privada)
Fira 2000, SA
Fira de Barcelona
Foro de la Industria Nuclear Española (FORO NUCLEAR)
Fòrum Ciutat-Comerç de l’Ajuntament de Barcelona 
Fundació Barcelona Centre de Disseny (BCD)
Fundació Barcelona Formació Professional
Fundació Barcelona Promoció
Fundació Catalana de Seguretat Viària
Fundació Centro para el Estudio del Transporte en el Mediterráneo Occidental
Fundació Conservatori Liceu
Fundació Narcís Monturiol
Fundació Privada Empresa & Clima (Club Kyoto)
Fundació Privada Knowledge Innovation Market BCN 
Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona 
Fundació Privada per la Navegació Oceànica Barcelona
Fundació PuntCat
Fundació Societat de Tècnics d'Automoció (STA)
Fundació Universitat Nova de la Universitat Pompeu Fabra
Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa
Gestió i Promoció Aeroportuària, SA
Institut d' Estadística de Catalunya
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra 
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institut Europeu de la Mediterrània
Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
Jurat d’Expropiació de Catalunya
Llotja de Cereals de Barcelona
Mercat Carni-Ramader i Avícola de Barcelona
Pacte per la Mobilitat de Barcelona
Ponència del Campus Tecnològic i Empresarial de Barcelona de la UPC
PortIC Barcelona SA
Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials (Ajuntament Prat del Llobregat) 
Tribunal Arbitral de Barcelona 
TÜV Rheinland S.L-Entitat de Certificació de Sistemes de Gestió Mediambiental
Unió de Polígons Industrials de Catalunya 
Universitat Internacional de Catalunya

Comissions i organismes participats a través de la Cámara de España

Comissió d’Aeroports
Comissió de Creació d’Empreses
Comissió d’ Energia
Comissió de Finançament del Sistema Cameral
Comissió de Fiscalitat  
Comissió de Formació
Comissió d’Indústria
Comissió d’Infraestructures de Ferrocarril i Carretera
Comissió d’Internacionalització  
Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic
Comissió Dona-Empresa  
Comissió de Responsabilitat Social Corporativa
Comissió de Societat de la Informació
Comissió de Transport de Mercaderies
Comissió de Transport de Passatgers
Comissió de Turisme
Consejo Español de Turismo
Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España
Fédération Mondiale des Chambres de Commerce (World Chambers Federation) 
Foro Justicia Empresa 

Entitats i institucions participats a través del Consell General de Cambres de Catalunya

Autoritat del Transport Metropolità 
Avalis SGR de Catalunya 
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) 
Comissió de Formació i Emprenedoria
Comissió d’Indústria i Medi Ambient
Comissió d’Internacionalització
Comissió d'Ordenació del Territori
Comissió de Tecnologies de la Informació i Comunicació
Comissió de Turisme
Consell Català de l’Empresa
Consell de Coordinació de la Seguretat Privada
Consell d'Usuaris del Transport de Catalunya  
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 
Grup de Treball sobre la Gestió del Sistema d’Autopistes i Peatges 
Junta Arbitral del Transport 
Patronat Catalunya Món 
Ports de la Generalitat Catalunya (zona centre)   
Serveis Complementaris Fitosanitaris, SA
Taula per al Desenvolupament Sostenible