Convoquem el teu potencial client

Per a empreses que busquen clients en segments específics d’empreses, la Cambra de Barcelona ofereix la possibilitat de promoure trobades específiques a Barcelona i als punts de servei del territori de la Corporació. 

Existeixen 4 modalitats de trobades ad-hoc: 
- Sessions de Negoci: per a empreses de serveis a les empreses: financers, jurídics, laborals, fiscals, mercantils; innovació; qualitat; energia i medi ambient.
- Tallers eBusiness: esmorzars i sessions sobre productes i tendències TIC
- Sessions iBusiness: jornades sobre internacionalització
- eBusiness Networkings: dinars per a empreses tecnològiques 
- Trobades Cambra: presentacions sobre les temàtiques anteriors als punts de servei del territori: Vilafranca, Igualada, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans, Badalona, Berga, Vilanova, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Vic, Granollers i Mollet del Vallès

Aquestes trobades són sessions, tallers, ponències en les quals es presenta de manera directa o indirecta la proposta de valor de l’empresa interessada, i que permeten fer networking amb els assistents i intercanviar targetes professionals.

Es poden organitzar sessions en format 10, 20 i 70 assistents a Barcelona o als punts de servei de la Cambra al territori. També és opcional la inclusió o no d’un esmorzar, que delimita un espai i un temps per al networking.

La difusió de les convocatòries correspon a Cambra i es realitza a través dels seus mailings, newsletters i destacats web. 

En reunions prèvies entre els tècnics de Cambra i les empreses interessades es valoren les possibilitats d’impacte i els potencials resultats, i s’ajusten condicions per a pactar finalment un pressupost a mida.