On som?

La Cambra de Barcelona té presència territorial a la ciutat comtal, així com a dotze poblacions de la seva demarcació. Així mateix, en l’àmbit internacional estableix els canals i acords necessaris per garantir l’acompliment de la funció institucional que té assignada per llei.

Davant la situació excepcional provocada pel coronavirus (Covid-19), posem en marxa una sèrie de mesures i actuacions que, tot i modificar i/o restringir la prestació de determinats serveis i horaris, ens permetran continuar atenent les necessitats de les nostres empreses.

Consulteu aquí els horaris d’atenció al públic