Quatre formes d’innovar i potenciar el teu comerç

En un món canviant i global el comerç tradicional compta amb diferents possibilitats per crear propostes innovadores i així posar-se en valor: 

1- L’especialització de productes i serveis contribueix a diferenciar-nos de la competència. Entenem per especialització des d’un envoltori diferenciat fins a la personalització de la nostra oferta, adaptada a les necessitats de sectors de públic diversos. 

2- Reinventar el punt de venda és un altre factor important en la captació de nous clients. Ser innovador no implica necessàriament equipar el nostre comerç amb l’última tecnologia, també podem dotar el nostre establiment d’un aspecte clàssic i tradicional que el faci original i diferent a la resta.  

3- La venda directa sol ser una opció a tenir en compte per aquelles empreses que venen a través d’internet i no disposen de botigues físiques. En aquests casos l’organització de trobades o reunions privades afavoreix el contacte personal amb el client i resulta útil per presentar directament un producte. 

4- L’aposta per multiespais que combinen activitats heterogènies (llibreries-cafeteries, llibreries amb restaurant, amb vinoteca...) ha resultat ser molt exitosa. Es tracta d’espais d’oci on s’aconsegueix la venda sense obligar el client a comprar. 

A Cambra de Barcelona realitzem diagnòstics gratuïts de punts de venda de comerços minoristes. Informeu-vos ja, perquè el programa finalitza el 30 de novembre.