Aprofitar les deduccions fiscals a l’R+D+I

La recerca, el desenvolupament i la innovació són clau per al creixement econòmic de les empreses i de la societat en general. No obstant, sovint alguns obstacles com el finançament poden dificultar la seva realització.

La intervenció pública té per objectiu restablir incentius privats per a projectes que són socialment avantatjosos. Aquesta intercessió pot fer-se per mitjà d’ajuts directes o ajuts indirectes com, per exemple, les deduccions fiscals.

L’estudi ‘Dificultats en l’aplicació de les deduccions fiscals per activitats d’R+D+I’, realitzat per l’Institut per al Desenvolupament Empresarial de la Universitat Carlos III el 2016, revela que les empreses considerades innovadores no apliquen les deduccions per activitats en R+D+I com caldria esperar.

Aquestes en són les causes principals:

- Desconeixement de l’existència de deduccions, o bé de la seva normativa.
- Tramitació costosa en termes temporals, monetaris i de recursos humans. 
- Dificultat de les empreses per documentar i justificar projectes.
- Manca de voluntat i interès real en apostar per la innovació.

Tot i això, des de l’àmbit legislatiu s’està intentat donar un paper preponderant de la inversió a activitats relacionades amb l’R+D+I que contribueixin a generar un benefici a nivell microeconòmic -competitivitat empresarial, qualitat de productes i serveis oferts- i també macroeconòmic -avantatges competitius, creixement econòmic nacional i internacional, etc.-.

El servei de Deduccions fiscals per R+D+I de la Cambra de Barcelona permet recuperar fins un 59% de les despeses en innovació de les empreses i organitzacions.