Quins documents són necessaris per exportar?

Quan es reuneix la informació necessària sobre les diverses reglamentacions existents a nivell mundial sobre la compravenda de productes i serveis, exportar és un repte totalment assumible.

Per exportar a un tercer país cal començar determinant amb claredat quin producte volem vendre i a quin país de destí, utilitzant per exemple TARIC o  Market Access Database (MADB) com a recurs. Només llavors podrem aconseguir els documents necessaris:
 
- Factura pro forma, sovint necessària perquè el comprador rebi informació completa sobre els productes i característiques de l’operació que es disposa a realitzar.

- Factura comercial, document vinculant que conforma una operació de compravenda. El seu correcte emplenament és important per evitar problemes i perquè el preu de l’operació sigui pagat per l’importador. En aquest document és important detallar l’Incoterm que correspon a l’operació.

- Packing List, document que acompanyat de la factura comercial proporciona informació de la mercaderia; és d’obligació per part de l’exportador emetre’l. També és important pel despatx duaner, i útil pel reconeixement selectiu de la mercaderia per part del funcionari.

- Document Únic Administratiu d’Exportació (DUA), exigit per les autoritats duaneres per declarar les mercaderies que van a ser exportades i les característiques de l’operació.

- Certificat d’Origen, la prova que la mercaderia a exportar procedeix del país en qüestió.

- Llicència d’Exportació per béns sotmesos a restriccions a la UE, tals com productes i tecnologies susceptibles de doble ús, donacions, cessions i el leasing.

Segons el tipus d’operació i el mitjà de transport, aquests documents poden variar. En aquest context, és important saber que pots comptar amb l’ajuda de la Cambra de Barcelona. Consulta’ns gratuïtament, resol tots els teus dubtes i emprèn el repte d’exportar.