Sis consells per un bon procés de selecció de treballadors

La cerca i contractació d’un treballador és un procés clau per a les empreses. A banda de suposar una inversió important de temps i diners, una elecció equivocada de candidat pot repercutir negativament en la productivitat i la moral de la resta de treballadors. Per això és important garantir un bon procés de reclutament que permeti seleccionar el candidat que millor s’adeqüi a les demandes i necessitats de l’empresa.

Tot seguit oferim alguns consells a tenir en compte durant un procés de selecció i reclutament de treballadors:

1- Planificar bé el procés de selecció buscant la col·laboració activa de totes les persones implicades. 
2- Apostar per un procés àgil, eficient i dinàmic la durada del qual no s’allargui excessivament. 
3- Mantenir el contacte entre el departament de RH i els candidats, informant-los tant de si han estat seleccionats com si no.
4- Triar un candidat que encaixi i s’identifiqui realment amb la cultura de l’empresa.  
5- Explicar al candidat quins són els valors de l’empresa, facilitant la seva integració un cop ha signat el contracte.
6- Admetre i aprendre dels possibles errors sorgits durant el procés.