El perquè de la segmentació sectorial dels clients

Cada client és diferent i té, per tant, interessos i necessitats diferents. A l’hora de definir l’estratègia de màrqueting algunes empreses cometen l’error de dirigir la seva acció comercial al màxim nombre de persones possible, enlloc de centrar-se en segments de públic específics. La segmentació de clients consisteix precisament en dividir els potencials consumidors en grups per tal d’adaptar l’oferta de productes i serveis a les necessitats concretes de cadascun d’ells.

Hi ha diversos criteris per classificar els clients:

- Si es tracta de persones (màrqueting B2C), la segmentació es basa en factors demogràfics: edat, sexe, estat civil, etc.
- Si, en canvi, es tracta d’empreses (màrqueting B2B), es valoren altres variables, com per exemple el sector d’activitat, l’àmbit geogràfic o bé el nombre de treballadors.

En el segon dels casos, l’especialització en un segment de clients del mateix sector d’activitat és altament recomanable, ja que aporta grans avantatges:

- Incrementa la competència del responsable de vendes, en disposar aquest d’informació exhaustiva sobre el sector en qüestió.
- Redueix la cartera de productes a gestionar, ja que se centra en aquells que són més rellevants per a cada tipus de client.
- Fomenta i facilita la prospecció de nous clients.
- Afavoreix una adaptació més ajustada a les necessitats reals dels clients.
- A nivell organitzatiu, propicia l’alineació de les campanyes de màrqueting amb la xarxa de vendes.

Des del 2005 la Cambra de Barcelona estructura i dinamitza un punt de trobada per a les empreses i els professionals del sector de la moda. El 2017 el nostre portal “Barcelona és moda”, va tenir més de 32.000 visites provinents dels cinc continents, consolidant-se com a plataforma de contacte entre empreses, productes i serveis de moda global a Barcelona.