Porta d’entrada a l’Àfrica Occidental

L’Àfrica Occidental és un immens mercat format per més de 300 milions de persones que presenta interesants oportunitats d’inversió a les empreses catalanes. Dues de les seves principals economies són Senegal i Costa d’Ivori.

Per la seva solidesa democràtica i el seu alt grau d’estabilitat, Senegal és considerat la porta d’entrada a l’Àfrica Occidental, i actualment és un dels països de l’Àfrica subsahariana que presenta millors condicions d’inversió: 

- El Banc Mundial situa Senegal entre els cinc primers països del món quant a la introducció de mesures per afavorir els negocis i els intercanvis comercials.

- Algunes de les seves característiques més avantatjoses són la relativa proximitat geogràfica amb l’Estat, la seguretat jurídica i un ritme de creixement econòmic superior al 5%.

- Alguns dels sectors que ofereixen millors oportunitats d’inversió són la construcció, la pesca, el transport, les telecomunicacions, les energies renovables, la sanitat, el comerç, el turisme i l’agroindústria.

Tercera economia de la regió, es diu que Costa d’Ivori ha experimentat en els darrers anys un miracle econòmic propiciat per la seva política liberal i obertura a l’exterior, i es preveu que de cara al 2020 adquirirà l’estatus d’economia emergent:

- El sector terciari representa gairebé el 50% del PIB del país, i el comerç de manufactures presenta un gran atractiu inversor. 

- Entre els sectors econòmics més importants convé destacar els vinculats amb la construcció, com ara les infraestructures de transport, l’habitatge, l’energia i l’aigua. 

A Cambra de Barcelona organitzem missions comercials per a organitzacions que necessiten  seguretat i eficiència en les operacions de cerca de clients, distribuïdors, socis comercials o proveïdors a l’Àfrica subsahariana.