Apostant per un turisme responsable i sostenible

La Responsabilitat Social Empresarial té per objectiu generar un impacte positiu en l’economia, la societat i el medi ambient a través del compromís de les empreses que, a la vegada, es tradueixi en un augment de la seva competitivitat i sostenibilitat.

Partint d’aquesta base, el turisme sostenible és aquell que pretén satisfer les necessitats dels turistes respectant i protegint al mateix temps la integritat cultural, els processos ecològics i la diversitat biològica de les destinacions turístiques.

Susana Conde, representant de The Global Sustainable Tourism Council a Espanya, explica que el primer pas que han de fer les empreses vinculades al sector turístic per ser sostenibles és valorar els impactes positius i negatius de la seva activitat per poder plantejar estratègies i mesures concretes. Aquesta valoració ha d’incloure la pròpia gestió interna de l’empresa en relació amb treballadors, clients, proveïdors i residents a la destinació. Segons aquesta experta i emprenedora, també és necessari un procés de sensibilització dels viatgers que els conscienciï de la necessitat de ser responsables i respectuosos amb l’entorn, independentment del tipus de turisme que facin: cultural, urbà, rural, de sol i platja...

La Cambra de Barcelona impulsa projectes que promouen la sostenibilitat en el sector turístic. Entre d’altres, participa en el projecte europeu LIFE CLINOMICS per oferir recursos tècnics i metodològics d’anticipació al canvi climàtic en tres territoris catalans: l’Alt Penedès, el Montseny i les Terres de l’Ebre. El turisme és una de les activitats econòmiques objectiu d’aquest projecte cofinançat per LIFE Programme.