Oportunitats de negoci a Xile i l’Argentina

Xile i l’Argentina són actualment dues de les economies emergents amb millor projecció de l’Amèrica Llatina i presenten interesants oportunitats d’inversió per a les empreses catalanes.

L’economia xilena és una de les més reconegudes a nivell mundial i es caracteritza per la seva estabilitat, transparència i competitivitat:

- Entre els principals sectors econòmics del país destaca la mineria, el qual representa un gran atractiu per a les empreses interessades en l’aprovisionament de maquinària i serveis, així com en el subministrament d’aigua i energia per a aquesta indústria.
- Paral·lelament, Xile necessita millorar les seves infraestructures i la seva interconnexió amb els mercats veïns per tal de potenciar la seva oferta exportadora a la regió.
- El clima mediterrani, present en bona part del país, contribueix al desenvolupament del cultiu de fruita i de l’agroindústria.

Després d’anys de restriccions comercials i una acumulació de demanda insatisfeta, el canvi de govern a l’Argentina ha afavorit una liberalització del mercat, propiciant així un augment generalitzat d’oportunitats en molts sectors, tal i com indica Euromonitor:

- La millora urgent de la xarxa ferroviària i de telecomunicacions és un dels objectius del nou executiu.
- El país necessita també béns d’equipament que contribueixin a automatitzar els sistemes de fabricació i a disminuir els costos de mà d’obra per guanyar competitivitat. 
- Finalment, el sector químic s’està consolidant com la principal indústria exportada des de Catalunya a l’Argentina, amb una importància creixent dels productes farmacèutics.

A Cambra de Barcelona organitzem missions comercials a Xile i l’Argentina, així com a Colòmbia, el Perú i l'Equador. Informeu-vos!