Tens les aptituds necessàries per emprendre?

Per tal que un projecte de negoci assoleixi amb èxit els seus objectius, els experts  indiquen que és necessari que reuneixi, al menys, dos elements.

D’una banda, és imprescindible que reconegui quina és la demanda del mercat, i que identifiqui correctament quin és el valor diferencial que els clients atorguen al seu producte.

A més, també cal que les persones que formen part del projecte disposin de valors, actituds i capacitats emprenedores:

- Disposició a assumir riscos calculats
- Autoconfiança i independència
- Perseverança; persistència en la superació de reptes
- Observació i exploració per cercar informació i oportunitats
- Capacitat per prendre decisions i responsabilitats
- Habilitats comunicatives per inspirar, motivar i persuadir
- Creativitat per resoldre problemes
- Organització i planificació sistemàtica per fixar metes i acomplir-les
- Cerca d’eficiència i qualitat

Les sessions CreEm de Cambra de Barcelona proporcionen informació sobre com passar de la idea a l'oportunitat de negoci i sobre els recursos disponibles per facilitar aquest trànsit als emprenedors. Per altra part, el nostre programa d’Emprenedoria corporativa facilita espais de col·laboració entre startups, empreses industrials i inversors.