Exportar a l'Aràbia Saudita? Perspectives de negoci en aquest mercat

L’economia saudita és la més gran de la regió del Pèrsic i presenta una conjuntura favorable: durant els tres darrers anys ha crescut exponencialment un 2,6%, aconseguint un PIB de 369.173 milions de dòlars. En conseqüència, l’Aràbia Saudita està superant la crisi econòmica mundial d’una manera més còmoda i ràpida que alguns dels veïns del Golf.

La reducció en els preus del petroli ha provocat un major pes en l’economia d’altres sectors i noves perspectives interessants de negoci vinculades, sobretot, a energia/medi ambient; construcció/enginyeria civil/infraestructures/transport; béns d’equipament/maquinària industrial; electrònica/informàtica/material elèctric; indústria plàstica i agroindústria.

Malgrat que la majoria dels nostres productes encara són poc coneguts a l’Aràbia Saudita, la bona predisposició existent entre ambdós països facilita excel•lents oportunitats per a les exportacions espanyoles de béns i serveis. En aquest mercat hi ha altres factors propiciadors de les exportacions:

‐ Altíssimes inversions públiques
‐ Facilitat creditícia del sistema
‐ Sòlid consum interior
‐ Necessitat d’importar constantment a causa de la climatologia del país
‐ Elevada renda per càpita de la regió

Entrar a Aràbia Saudita sol requerir fer anàlisis prèvies, contrastar i establir contactes, participar en fires sectorials i agendar reunions in-situ. La relació personal amb potencials clients o socis és fonamental, difícilment pot ser substituïda. A la Cambra de  Barcelona t’acompanyem en aquest trajecte viatjant amb tu i assessorant-te.