Consells perquè els joves emprenedors guanyin autoconfiança

La seguretat en un mateix resulta clau a l’hora d’emprendre. Un emprenedor amb autoconfiança és capaç d’atraure més oportunitats, incrementant així les seves possibilitats d’èxit professional.

Existeixen diverses formes de treballar la nostra imatge personal i de transmetre seguretat als que ens envolten:   

És important, per exemple, adoptar un to de veu correcte, serè i modulat que transmeti confiança al nostre interlocutor, parlant pausadament i cuidant bé la dicció.

El llenguatge no verbal resulta igualment clau: tenint el cos recte, el cap alt, les espatlles relaxades i els braços descreuats projectarem fermesa i seguretat.  

Somriure de forma natural denota tranquil·litat, confiança en nosaltres mateixos i capacitat per socialitzar.

En quart lloc cal evitar una mala postura a l’hora de seure i mantenir sempre el cap en una posició neutral, amb la barbeta lleugerament aixecada.

Finalment, hem de procurar caminar drets i a un ritme moderat, no excessivament ràpid ni tampoc massa lent. 

El programa 'Joves per Emprendre' de la Cambra de Barcelona  acompanya  joves menors de 30 anys que desitgen iniciar un projecte empresarial quan reuneixen els requisits de la convocatòria.