Per què crear un Consell d’Administració?

Cap empresa, sigui gran o petita, està exempta de possibles problemes causats per una mala gestió. Governar la complexitat i l’evolució d’una companyia, adaptant-la als canvis permanents del mercat i aconseguint un creixement sostenible al llarg del temps, no és un repte fàcil.

Per superar-lo cal, entre altres actuacions, implementar millores en l’organització i en les capacitats dels equips que hi treballen. És important, arribat el moment, comprendre la necessitat de diferenciar entre les responsabilitats de governar -lideratge estratègic- i les de dirigir -lideratge operatiu-. L’existència d’un Consell d’Administració ben configurat pot esdevenir un bon instrument per al lideratge estratègic de l’empresa.

Un Consell d’Administració és un òrgan col·legiat que supervisa i guia l’actuació pràctica de la direcció d’una empresa o societat de capital. La seva mida i composició estaran determinades per les necessitats de cada organització.

En col·laboració amb l'Associació Catalana de l'empresa familiar, la Cambra de Barcelona aporta formació especialitzada a membres de consells d'administració. Per dur a terme les funcions de conseller i complir les responsabilitats encomanades a aquest rol podeu informar-vos sobre el nostre Programa de Consellers d'empresa familiar, editat anualment des de fa diversos anys.