La importància d’una bona direcció financera

En un entorn competitiu com l’actual, és fonamental que les empreses comptin amb un bon equip financer. Avui dia la funció del director financer no només consisteix en reduir costos, sinó en saber invertir adequadament i comunicar les decisions i els resultats als seus superiors.

Sempre que l’empresa tingui una oportunitat per desenvolupar un producte o procés que li aporti algun avantatge en relació als seus competidors, serà el director financer qui s’encarregui de garantir els recursos necessaris per aprofitar-la. També haurà de comptar amb les eines informàtiques i els coneixements necessaris per analitzar les dades recopilades per l’empresa, i ser capaç d’elaborar informes a partir d’aquesta informació.

El director financer esdevé, per tant, una figura clau en el procés d’innovació de l’empresa, sent responsable tant de la seva competitivitat com de la gestió de riscos reals.

Milloreu la vostra base de coneixements financers amb el Programa de Finançament del creixement de l'empresa de la Cambra de Barcelona.