Què podem exigir a un bon Export Manager?

Perquè una empresa exportadora sigui competitiva comercialitzant productes o serveis a l’estranger, pot resultar clau que integri un bon Export Manager en mode permanent, o bé temporal.

La missió d’aquest perfil professional consisteix en planificar la política de promoció, vendes i distribució, així com definir i supervisar accions comercials, que condueixin a incrementar les vendes a l’exterior.

Algunes de les principals funcions d’un Export Manager són les següents:  
- Fer una anàlisi del mercat al qual es vol exportar. 
- Definir plans estratègics comercials per a la consecució d’objectius a curt, mig i llarg termini.
- Desenvolupar accions de promoció en col·laboració amb el departament de màrqueting.
- Dirigir l’equip de vendes a l’àrea d’exportació.
- Encarregar-se de la gestió comercial de clients potencials com a suport de vendes.
- Realitzar un seguiment i control de l’evolució de les vendes.

És preferible que l’Export Manager disposi de coneixements d’administració general, mercats estrangers i estratègies comercials. Entre les competències professionals  que ha de tenir, destaquen:
- Habilitats de negociació
- Facilitat per l’anàlisi i l’obtenció d’informació
- Capacitat de persuasió
- Perspectiva estratègica
- Facilitat per les relacions socials
- Tolerància a la pressió
- Pensament creatiu 

La Cambra de Barcelona ofereix Export managers a temps parcial per reforçar els projectes d’internacionalització de les empreses. En tots els casos proposem perfils sèniors, amb experiència contrastada en mercats i en sectors específics. Consulteu sense compromís les condicions del servei Export manager in-company.