Happiness management: la gestió empresarial transformadora

Cada organització es caracteritza per tenir una raó de ser. Entre les principals solen destacar el guany econòmic, l’oferta de productes o serveis excepcionals, la millora de la vida de les persones o bé la transformació del mercat. Ser conscients de quina és la missió i els valors de la nostra empresa permetrà centrar els nostres esforços cap a la consecució d’una estratègia congruent.

En aquest context, el happiness management es presenta com una metodologia innovadora que uneix la gestió empresarial amb la satisfacció d’objectius personals. Així, la gestió de l’empresa es fonamenta en obtenir la felicitat i el benestar de totes les parts, des de col·laboradors fins a clients, fet que repercutirà positivament en l’entorn comercial.

Alguns dels avantatges derivats de la implementació del happiness management són:

- La generació de benestar per a totes les persones involucrades.
- La trobada de punts de sinèrgia entre interessos contraposats, facilitant les negociacions i la fidelització.
- L’assoliment d’alts nivells de competitivitat i productivitat.
- La millora del nivell d’implicació, comprensió i interacció.
- Majors índexs d’estabilitat empresarial, de retenció de talent, de suport financer, de satisfacció del client i de reputació social.

Si vols saber què és el disseny motivacional i com motivar els teus col·laboradors mitjançant elements de jocs presents a la feina, consulta els Tallers per a empresaris i directius de la Cambra de Barcelona. Revisa la programació i troba el teu taller!