Controlant compres, controles despeses

Treu el màxim rendiment del departament de compres

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

DELEGACIO CAMBRA AL VALLES ORIENTAL

CI DEL MIG 22 CAN MUNTANYOLA (POLÍGON INDUSTRIAL PALOU NORD) 08401 GRANOLLERS

Quant dura?
20Hores
Destinataris
A tots aquells que vulguin avançar en la gestió compres de l'empresa i saber com afrontar una negociació amb un proveïdor.
Preu
  • 380 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
Les dues partides més importants del compte de resultats d'una empresa són les de personal i compres. A més, l'impacte de la gestió de compres va més enllà de la despesa en compres i afecta internament a l'organització i als seus costos.
En aquest curs podrem analitzar en quin punt es troba el nostre departament de compres per definir quins són els passos a fer per millorar, veurem quin és el procés que seguim en fer una compra i analitzarem les eines que podem aplicar en cada una de les fases per optimitzar el resultat. Això ens permetrà tenir una bona preparació per afrontar les negociacions amb els proveïdors. Veurem, també, quin tipus de negociació és la més adequada per cada una de les nostres compres i farem casos d'estudi on posarem en pràctica estratègies i tàctiques de negociació.
Programa
1. Les Compres dins de l'Organització
1.1 Definició de Compres
1.2 Importància al Compte de Resultats
1.3 Condicions de pagament i el compte de proveïdors

2. El procés de compra professional
2.1 Passos del procés
2.2 Diferències amb la compra particular

3. Etapes de desenvolupament i maduresa de compres
3.1 Reck & Long
3.2 Van Weele & Rietveld

4. Realització de l'ordre de compra. Etapa 1
4.1 La comanda de compra
4.2 Documentació: comanda, albarà i factura

5. Avaluació d'alternatives. Negociació amb els Proveïdors. Etapa 2
5.1 Preparació de la negociació
5.2 Negociació amb competència
5.3 Sistemes de eSourcing

6. Recerca d'alternatives. Estratègia de Compres. Etapa 3
6.1 Estratègies de Compres
6.2 Matriu de Kraljic

7. Especificacions del producte. Etapa 4
7.1 Especificacions de la comanda
7.2 Relació amb altres departaments

8. Reconeixement de la necessitat. Etapa 5
8.1 Tipus de béns
8.2 Fabricar o subcontractar

9. Aprovisionament. Etapa 6
9.1 Planificació d'aprovisionament (MRP vs JIT)
9.2 Optimització de la cadena de subministrament

10. Avaluació de l'adequació de la qualitat
10.1 Selecció, homologació i avaluació de Proveïdors
10.2 Costos associats a la compra

11. Anàlisi i estratègia
11.1 Eines d'anàlisi. Strategic Sourcing.
12.1 KPI's de compres

12. Negociació
12.1 Claus de la negociació
12.2 Etapes de la negociació

13. Eines de preparació
13.1 DAFO
13.2 Matriu de negociació

14. Estratègies de negociació
14.1 Estratègies davant del conflicte

15. Tàctiques de negociació
15.1 Tipus de tàctiques
15.2 Exemples de tàctiques

16. Comunicació
16.1 Comunicació no verbal
16.2 Tipus de personalitats

17. Ètica
17.1 La ètica en les compres

Metodologia
Tot i que el curs tindrà una part d'exposició teòrica es pretén que sigui un curs participatiu, on els assistents plantegin els seus dubtes i aportin les seves experiències. Es realitzaran nombrosos exercicis i rol plays per posar en pràctica i assentar els coneixements adquirits.
Altres convocatòries obertes