La Cambra de Comerç de Barcelona posa a la vostra disposició la possibilitat de sol·licitar gratuïtament el certificat digital que permet identificar-vos en les vostres gestions a través d’internet.

Disposar d’un certificat digital us permetrà comunicar-vos telemàticament amb les administracions públiques i organismes com l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social, etc.

Amb el certificat digital podreu presentar la declaració d’impostos, presentar sol·licituds de subvencions, obtenir la vida laboral i molts tràmits més.

A més, si sou un empresari individual (autònom) o representant d’una persona jurídica (empresa) que té activitat empresarial a la demarcació de la Cambra de Barcelona i figureu al cens electoral, disposar d’aquest certificat digital us permetrà votar de forma remota a les properes eleccions de la Cambra que se celebraran entre els dies 2 i 7 de maig.

Aquesta promoció és vàlida per a totes les sol·licituds rebudes fins el dia 25 d’abril. 

Documentació necessària

Si sou un empresari individual:

- DNI, passaport o targeta de residència (original i còpia)
- Document que acrediti la vostra condició d'Autònom (original i còpia) o l'últim rebut de pagament a la Seguretat Social (febrer/març 2019)

Si sou una persona jurídica:

- DNI, passaport o targeta de residència del sol·licitant (original i còpia)
- Escriptura de constitució de la Societat (original i còpia)
- Document públic on consti el nomenament del representant (original i còpia) 

Oficina de registre

Per obtenir el vostre certificat gratuït haureu de sol·licitar cita prèvia per realitzar la verificació presencial i el lliurament de la documentació corresponent, en horari de 9 a 14 hores, fins el 25 d’abril.

Barcelona - Av. Diagonal, 452 - Tel. 93 416 93 16 - Ext. 1020  

Sol·liciteu el vostre certificat:

                                                                                     

Us recordem que aquest certificat digital és d’ús personal i intransferible i que heu de prendre les precaucions raonables per evitar la pèrdua de les claus secretes i pins. També heu de saber que assumiu la responsabilitat de la utilització incorrecta o ús no autoritzat d’aquest certificat.