Resultats definitius

31. Com valores la gestió del nou equip de la Cambra en el seu primer any pel que fa la defensa de l’interès econòmic i empresarial (reivindicacions, posicionaments...)?
 

Resultats definitius