Un bon suport de vendes també genera negoci

Back office: gestió, comunicació i tècniques de venda

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

DELEGACIO CAMBRA AL VALLES ORIENTAL

CI DEL MIG 22 CAN MUNTANYOLA (POLÍGON INDUSTRIAL PALOU NORD) 08401 GRANOLLERS

Quant dura?
10Hores
Destinataris
Personal de back office que està en permanent contacte amb el client (administració comercial, servei i atenció als clients, etc.).
Caps de departament que vulguin implantar millores dins les seves organitzacions (empresaris, caps de venda, directors comercials, etc.).
Preu
  • 235 €
  • IVA Exempt
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius
De les vendes en depèn el desenvolupament de l'empresa. El contacte amb els clients i l'entrada de comandes passa per les mans del personal de back office, persones que han d'estar preparades per a donar la resposta més prompta (temps), resolutiva (amb solucions) i efectiva (amb la màxima possibilitat d'assolir i/o ampliar la comanda).
El curs compta amb tres objectius essencials: el control de la gestió del temps, la comunicació interna amb la resta de departaments (especialment amb els comercials del front office, l'administració, producció i logística) i amb els clients (què es pot dir, què millor que no) i tècniques actives de venda per l'assoliment o anticipació de comandes dels clients actius.
Desenvolupament de la formació tant amb òptica local, nacional i internacional.
Programa
1. Les vendes a l'empresa.
1.1. La importància de les vendes: origen, activitat i rendibilitat.
1.2. La figura del client: actiu insubstituïble.
1.2. La carrera professional dins el departament comercial.

2. Planificació del temps.
2.1. Anàlisi de la corba diària d'activitat: temps per a planificar i generar respostes.
2.2. Temps per a la disponibilitat.
2.3. Control de l'agenda diària: matriu urgent / important
2.4. Control de l'agenda setmanal: espais fixos i espais aleatoris.
2.5. Categorització de clients actius: clàssica (A,B,C)
2.6. Categorització de clients potencials: moderna (LL, O, G, P)

3. Comunicació interna
3.1. Principals canals: presencial, telefònic, correu electrònic (altres x escrit)
3.2. Essències dels tres llenguatges: oral, para verbal i no verbal. Què, com i quan?
3.2. Comunicació amb el departament de producció: característiques i negociació interna.
3.3. Comunicació amb el departament de logística: la precisió.
3.4. Comunicació amb el departament d'administració: els riscos.
3.5. Comunicació amb el departament comercial (front office): continguts, canals, horaris clau i negociació.

4. Comunicació externa. Entrada: dels clients al back office
4.1. Tècniques comunicatives orals : el llenguatge comercial, assegurem el to, escolta activa.
4.2. Trucades d'entrada: primers contactes i petició de informació.
4.3. Trucades d'entrada: les reclamacions. Fases d'atenció i resolució.
4.4. Trucades d'entrada: comandes recurrents (tècnica del vano i pregunta d'or)
4.5. Correus electrònics d'entrada: tipus de resposta (formes, positivisme i estabilitat) i canvi de canal (passar del correu al telèfon)

5. Comunicació externa. Sortida: del back office al client
5.1. Elecció de canal: telèfon, correu electrònic? Quan i per què en cada cas.
5.2. Accions telefòniques per assolir informació.
5.3. Campanya de captació d'operacions i/o previsions. Moments i accions.
5.4. Campanya d'anticipació de comandes. Moments i accions.
5.5. Campanya d'activació de clients passius i recuperació de perduts
5.5. Rol playing de sortida: previsions i anticipació.
Metodologia
El curs es desenvolupa amb la combinació d'exposicions de temes conceptuals, la visió d'imatges de situació i les pràctiques contínues dels participants per anar reforçant els aspectes essencials dels 5 punts tractats.
Altres convocatòries obertes