Organitzem webinars, jornades i seminaris, de temàtica variada, per a les nostres empreses i autònoms

La retribució dels administradors, socis i directius. Aspectes mercantils, laborals i fiscals.

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

CAMBRA TERRITORIAL AL VALLES ORIENTAL

CI DEL MIG 22 CAN MUNTANYOLA (POLÍGON INDUSTRIAL PALOU NORD) 08401 GRANOLLERS

Quant dura?
1:30Hores
Destinataris
Administradors, socis i directius de societats.
Preu
  • 0 €
Objectius
Informar dels aspectes mercantils, laborals i fiscals de les retribucions de persones amb poder de decisió de les empreses. Després de la sentència del Tribunal Suprem del 2008 que ha canviat els criteris (pacífic fins ara) sobre la retribució dels administradors, s'han emès sentències i criteris interpretatius que han creat confusió en aquest col·lectiu i convé conèixer on som actualment. A les petites i mitjanes empreses és habitual que en una mateixa persona coincideixin diferents funcions, com són la d'administrador, gerent o director general i funcions ordinàries de l'activitat de la societat, tenint cadascuna la seva regulació específica. La inspecció dels tributs està aprofitant aquesta confusió fent una campanya d'actuacions per regularitzar la situació d'aquest col·lectiu.
Programa
09.30 h. Inici ponència

- Aclariment de conceptes i funcions.

- Qualificació de les retribucions com:
 Soci
 Administrador
 Directiu
 Treballador

- Relació mercantil, laboral o professional?
- Cotitzacions a la Seguretat Social
- Què diuen els estatuts de la societat?
- Implicacions fiscals quan:
 Tributació a l'IRPF
 Retencions a practicar
 A l'Impost de Societats

- Què pensa Hisenda?
- Com afecta a l'Impost de Patrimoni, Successions i IVA?
- Modificacions Llei de Societats de Capital
– Societats de professionals
- Com defensar-se dels criteris administratius
- Conclusions i consells pràctics

11.00 h. Preguntes i debat.

Ponent: 
Sr. Josep Cid Soci-Director del  Área Econòmica i Tributaria de Lladó Grup Consultor

Lloc de realització:
Can Muntanyola
Camí del Mig, 22
08401 Granollers
Tel.: 902 448 448 - ext. 1033

Altra informació
Sessió presencial a la Cambra territorial al Vallès Oriental organitzada amb la col·laboració de Lladó Grup Consultor.
Altres convocatòries obertes