Programa Xpande de Suport a l'Expansió Internacional de les Pimes

CONVOCATÒRIES OBERTES (veure al final d'aquesta pàgina)

Data de publicació: 03/12/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 18/12/2018 a partir de les 12h i el 21/12/2018 fins les 12h

Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Barcelona, ACCIÓ i Cámara de España
Destinataris: PIMES (- 250 treballadors: - 50M€ facturació), micropimes i autònoms
Temàtica: Internacionalització


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa Xpande s’inscriu en el marc de l’actuació “Suport a l'expansió internacional de la Pime” inclosa en el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (en endavant POPE), en l’Objectiu temàtic 3 “Millorar la competitivitat de les Petites i Mitjanes empreses” Prioritat d’inversió 3d: El suport a la capacitat de les Pimes per créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals, i per implicar-se en processos d’innovació; i l’Objectiu Específic: OE.3.4.3. Promoure la internacionalització de les Pimes, pel seu desenvolupament en les categories de regions de “Transició”, “Menys desenvolupades” i “Més desenvolupades”, sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, l’Organisme Intermedi, encarregat de la gestió del mateix.

El Programa Xpande, en síntesi

Vols créixer en el mercat internacional? T'ajudem en les primeres passes a la internacionalització, i et proporcionem claus que contribueixin a la teva sostenibilitat en un mercat exterior en concret. El programa Xpande es divideix en dues fases:

- FASE I: Assessorament gratuït personalitzat per estructurar  un pla d'internacionalització per a la teva empresa en un mercat exterior seleccionat, en quatre mòduls: selecció de mercats, accés al mercat seleccionat, comunicació i màrqueting, i pla econòmic-financer.

- FASE II: Ajuts econòmics de despeses elegibles per a la posada en marxa i el desenvolupament del pla d’internacionalització.

El finançament de l’import elegible d’aquestes accions serà aportat en un 40% per FEDER i en un 60% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 3.600€.

Consulteu la descripció tècnica del Servei Pla d’internacionalització (Xpande).

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona.  

- A les adreces físiques de la Cambra de Barcelona especificades a la convocatòria.

Convocatòries i documentació sobre el Programa Xpande
Convocatòria Programa Xpande per a la prestació de serveis de suport a l'expansió internacional de les Pimes a través de plans d'internacionalització, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Barcelona.