Projecte cofinançat pel programa ENPI CBC MED, que s'inclou dins la política de veïnatge de la Unió Europea que promociona la cooperació transfronterera a tots dos costats del Mediterrani amb l'objectiu de tractar els reptes comuns, en aquest cas en matèria mediambiental.

Reciclatge i sensibilització ambiental al Mediterrani

L’objectiu del projecte The Green Med Initiative (GMI) és desenvolupar un sistema de reciclatge transfronterer al Mediterrani, basat en incentius, per promoure pràctiques ambientalment sostenibles a nivell bàsic (principalment a escoles i universitats) amb l’ajuda d’una plataforma tecnològica i el suport d'un programa de sensibilització i comunicació.

Persona de contacte: Berta Pérez
europeanprojects@cambrabcn.org 

Documentació sobre el projecte