Projecte cofinançat per la Unió Europea sota el programa de cooperació transfronterera "Mediterranean Sea Basin" de l'Instrument Europeu de Veïnatge (European Neighbourhood Instrument) - ENI CBC MED.

Capitalització de projectes de turisme sostenible al Mediterrani

RESTART MED! és un projecte de 2 anys de durada que pretén destacar el paper crucial del sector turístic al Mediterrani, mitjançant el desenvolupament i la promoció de productes turístics sostenibles. Concretament, el projecte recopilarà, promourà, ampliarà i afegirà valor als resultats d'anteriors projectes de turisme sostenible desenvolupats al Mediterrani. Restart Med! abordarà el sector des d'una perspectiva àmplia i, per tant, analitzarà àrees com el turisme d'aventura, el turisme lent, els jocs i videojocs, la gastronomia, el patrimoni cultural, etc.

El projecte està dirigit pel Comitato Internazionale per el Sviluppo dei Popoli (CISP) a Itàlia, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona (BCC) a Espanya, l'Agència Catalana de Turisme (CTB) a Espanya, la Universitat Americana de Beirut (AUB) al Líban, la Universitat de Ciència i Tecnologia de Jordània (JUST) a Jordània, i el World Wildlife Fund Mediterranean North Africa (WWF - MNA) a Tunísia.

El pressupost previst per a l'execució del projecte és d'1.111.108,55€, la Unió Europea a través del Programa ENI CBC MED es compromet a finançar un màxim de 999.997,70€ equivalent al 90% del pressupost.