Una visió en profunditat

Els impostos especials sobre el vi, i altres begudes alcohòliques

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

AULA VIRTUAL

Quant dura?
9Hores
Destinataris
A personal d'administració i comptabilitat de les empreses productores de vi i begudes fermentades
Preu
  • 230 €
  • IVA Exempt
Objectius
A la formació es tractaran aspectes d'actualitat o problemàtics de l'Impost Especial sobre el vi i les begudes fermentades.
Programa
1. Quins impostos especials existeixen sobre les diferents tipus de begudes alcohòliques?
2.
Trets principals de cadascun d'aquests impostos
3.
Bodegues, cellers i altres fàbriques de begudes alcohòliques i altres establiments subjectes a l'impost:
3.1.
Obligacions formals:
3.1.1.
El CAE: altes i baixes, magatzems auxiliars
3.1.2. La documentació de la circulació i tinença de begudes alcohòliques
3.1.3.
Les precintes de les begudes derivades
3.1.4.
La comptabilitat especial: el SILICIE
4.
Les exportacions i importacions de vi:
4.1. A o d'altres països de la Unió europea
4.2. A o de països de fora de la Unió europea. El cas anglès i el Brexit.
4.3.
A les Illes Canàries
5. Les vendes de vi a restaurants i particulars, especialment a través d'internet
Metodologia
Classe impartida per un inspector d'hisenda especialista en impostos especials
Altres convocatòries obertes