Projecte finançat per la Direcció General de Justícia (DG Justice) de la Unió Europea.

Promoció de la mediació en els tribunals

L’objectiu del projecte Mediation Meets Judges és múltiple:

- Promoure la cooperació judicial en matèria civil i especialment la Directiva 2008/52/CE (codi de prioritat MEDIACIÓ)

- Millorar la vida quotidiana de les persones i les empreses per fomentar l'accés a la justícia (codi de prioritat ACCÉS)

- Millorar els contactes, intercanvi d'informació, bones pràctiques i xarxes entre les autoritats legals, judicials, administratives i professionals dels professionals de la mediació (codi de prioritat XARXES)

Documentació sobre el projecte