Projecte finançat pel programa Interreg IVC a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Suport en la transmissió empresarial

L’objectiu del projecte Transfer of Knowledge - Transfer of Human Capital (TOK-TOC) és desenvolupar serveis de suport a emprenedors que es troben immersos en un procés de transmissió empresarial, tals com assessorament a nivell legislatiu o financer, mitjançant la transferència de bones pràctiques entre els socis participants.

Alhora, es pretenen dur a terme accions dirigides a les autoritats locals per tal que juguin un paper actiu i s'impliquin en aquests processos.

Documentació sobre el projecte