Programa d'itineraris d'emprenedoria juvenil

La Fundación INCYDE participa en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), que té com a objectiu reduir l’atur juvenil a Espanya. A través del Programa d’itineraris d’emprenedoria juvenil es pretén incorporar al mercat laboral per la via de l’emprenedoria a joves no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació o formació. Per tant, es donarà suport i s’acompanyarà a aquestes persones en la seva transició des de la seva situació actual d’atur fins a l’activitat laboral.

El projecte està orientat als joves d'entre 16 i 29 anys que no estan ni ocupats ni integrats en el sistema educatiu, per formar-los i assessorar-los en el seu projecte empresarial i l’eventual creació de la seva pròpia empresa. L’actuació és totalment gratuïta per als destinataris del projecte.

El programa està cofinançat pel Fons Social Europeu.

Fases

El programa contempla tres fases:

- Promoció: Accions de promoció de l’activitat emprenedora (etapa per atraure l’atenció de joves amb potencial emprenedor).

- Formació: Formació grupal i individual en àrees de coneixement que permetin a l’alumne avançar en la definició del model de negoci.

- Acompanyament individualitzat

Àrees de coneixement

El desenvolupament del programa es basa en les següents àrees de coneixement:

- Producte: Els equips han d’aconseguir definir les característiques principals del seu primer producte/servei i de les seves funcionalitats.

- Màrqueting i Comunicació: Aconseguir definir els missatges clau pels diferents segments de client, i el seu posicionament i imatge corporativa.

- Mercat: Els emprenedors han d’aconseguir millorar el coneixement dels clients, les dinàmiques del sector i la diferenciació respecte a la competència.

- Equip: Definir les característiques que ha de tenir l’equip per aconseguir un creixement controlat. Distribució de rols i responsabilitats, i alternatives de contractació.

- Legal: Aliança d’equips, registre de marques, procés de constitució de l’empresa.

- Econòmic-financer: Necessitats financeres durant la vida del projecte, indicadors i projecció econòmica.

- Estratègia: Definició del model de negoci, i sistema de seguiment basat en mètriques de creixement.

- Operacions: Responsabilitats, eines, cadena de valor, i punts de contacte amb l’usuari/client.

- Comercial: Segmentació de clients i validació del prototip.

Objectius

Els objectius del Programa d’itineraris d’emprenedoria juvenil són:

1. Contribuir directament a l'ocupabilitat dels i les joves en situació d'atur.

2. Recolzar la creació d'ocupació mitjançant la definició de projectes empresarials i la creació d'empreses.

3. Fomentar l'emprenedoria.

4. Dotar als i les joves dels valors i les habilitats per desenvolupar-se al mercat laboral.

5. Facilitar als i les joves un diagnòstic personalitzat de les seves competències cap a l'emprenedoria, així com un itinerari individualitzat per la seva potenciació.

6. Impulsar i consolidar projectes empresarials gestionats per persones joves.

7. Ajudar a que els i les joves tinguin un contacte directe amb l'empresa i l'empresari. En aquest sentit, la Cambra de Comerç de Barcelona està en situació òptima per oferir aquest recolzament, donada la seva condició d'organització empresarial, l'activitat de la qual es produeix sempre en contacte amb el món de l'empresa.

Per a més informació, contacteu-nos a: empren@cambrabcn.cat