Invertir al Marroc: una oportunitat per a les empreses catalanes

El Marroc és un país en creixement que s’està obrint a la modernització. En els darrers anys el govern marroquí ha realitzat diversos plans sectorials i estratègics per atraure totes les inversions possibles a fi d’instal·lar-hi noves empreses.

Aquestes estratègies de desenvolupament industrial i econòmic del país (Plans Azur, Emergence i Maroc Vert) i les millores en infraestructures, són decisius pels sectors clau de l'economia marroquina: l'agricultura (el 40% de la població activa treballa en aquest sector, que suposa un 15% del PIB), el turisme, les energies renovables, els fosfats, el tèxtil i els subcomponents industrials.

Un dels sectors en els quals el país ha posat especial èmfasi és el sector de l’automoció. Per tal de fomentar la implantació d’empreses d’aquest sector, el Marroc ofereix els següents avantatges:

- Un marc d’incentius interessant, amb zones franques, subvencions, formació i finançament.
- Una gran competitivitat en costos.
- Un impost de societats al 0% els primers cinc anys.
- Un ambient socioeconòmic estable, amb proximitat geogràfica i un bon ritme de creixement econòmic.

Convé remarcar que, en aquest context emergent, hi ha segments vinculats a l’automoció encara inexistents, fet que afavoreix la presència d’oportunitats per a les empreses catalanes interessades en trobar noves localitzacions de mercat. En són exemples la tapisseria de cuir, la ràdio per a vehicles, la integració de telefonia, la fabricació de pneumàtics o les enginyeries de dissenys i concepció.

La Cambra de Barcelona organitza anualment missions comercials al Marroc; un bon recurs per prospectar aquest mercat.