Cinc mesures per potenciar el talent femení a la indústria

El sector industrial afronta reptes importants aquesta propera dècada i, per superar-los, haurà de ser capaç d’atreure i retenir millor el  talent. En aquest context, se sol apuntar que el talent femení es caracteritza pel desenvolupament de competències altament valorades per les empreses, com el treball en equip, la transparència, la polivalència i el compromís.

No obstant, la presència femenina en la indústria dista encara de ser la desitjable, i resulta aconsellable que es prenguin mesures en diferents àmbits a fi d’augmentar el nombre de dones ocupades i facilitar així un equilibri de gènere.

A l’estudi ‘Les dones en el sector industrial a Catalunya’ la directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Barcelona, Carme Poveda, apunta les mesures següents:

1- Augmentar la participació femenina en la formació tècnica i tecnològica, apropant la tecnologia a les noies ja des de la primària.
2- Canviar la percepció social de la indústria explicant la importància del sector industrial, les feines que es realitzen i les oportunitats laborals que ofereix.
3- Garantir que dones i homes tinguin les mateixes oportunitats professionals augmentant la flexibilitat de l’horari de treball per facilitar la compatibilitat amb les responsabilitats familiars.
4- Proporcionar metes factibles per a les dones i donar el suport necessari perquè tinguin èxit vetllant perquè els criteris de promoció s’apliquin igual que als homes.
5- Comprometre’s, des de la direcció de l’empresa, a assolir un major equilibri de gènere fixant objectius concrets, aprovant un pla i establint terminis.

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Barcelona és un fòrum d’estudi i reflexió que contribueix a posar en valor les dones professionals, emprenedores i empresàries.