Quins documents són necessaris per exportar?

Quan es reuneix la informació necessària sobre les diverses reglamentacions existents a nivell mundial sobre la compravenda de productes i serveis, exportar és un repte totalment assumible.

Per exportar a un tercer país cal començar determinant amb claredat quin producte volem vendre i a quin país de destí, utilitzant per exemple TARIC o  Market Access Database (MADB) com a recurs. Només llavors podrem aconseguir els documents necessaris:
 
- Factura pro forma, sovint necessària perquè el comprador rebi informació completa sobre els productes i característiques de l’operació que es disposa a realitzar.

- Factura comercial, document vinculant que conforma una operació de compravenda. El seu correcte emplenament és important per evitar problemes i perquè el preu de l’operació sigui pagat per l’importador. En aquest document és important detallar l’Incoterm que correspon a l’operació.

- Packing List, document que acompanyat de la factura comercial proporciona informació de la mercaderia; és d’obligació per part de l’exportador emetre’l. També és important pel despatx duaner, i útil pel reconeixement selectiu de la mercaderia per part del funcionari.

- Document Únic Administratiu d’Exportació (DUA), exigit per les autoritats duaneres per declarar les mercaderies que van a ser exportades i les característiques de l’operació.

- Certificat d’Origen, la prova que la mercaderia a exportar procedeix del país en qüestió.

- Llicència d’Exportació per béns sotmesos a restriccions a la UE, tals com productes i tecnologies susceptibles de doble ús, donacions, cessions i el leasing.

Segons el tipus d’operació i el mitjà de transport, aquests documents poden variar. En aquest context, és important saber que les empreses podeu comptar amb l’ajut de la Cambra de Barcelona. Consulta’ns gratuïtament, resol els teus dubtes i emprèn el repte d’exportar.