Autònoms

L’empresari individual o autònom és una figura amb rellevància de primer ordre en l’economia catalana. Actualment, el nombre d’autònoms a tota Catalunya és d’uns 327.000, dels quals més de 165.000 formen part del cens de la Cambra de Barcelona.

Les Cambres de Comerç, per la seva pròpia naturalesa, tenen la finalitat i funcions d’exercir el lideratge i la representació del col·lectiu i, per tant, vetllar pels seus interessos, oferint serveis d’acompanyament, assessorament i internacionalització, entre d’altres.