Condicions especials

En col·laboració amb Martell Abogados, Toda & Nel-lo Abogados ofereix condicions especials un servei integral per a la implantació d’un Sistema de Prevenció de Riscos Penals, dissenyat d’acord amb els estàndards nacionals i internacionals. 
 

Sobre el Sistema de Prevenció de Riscos Penals

Aquest sistema consisteix en l’anàlisi dels processos interns de l’empresa, de la seva activitat empresarial i del seu sector de negoci, en la identificació dels riscos penals que poden afectar-lo i, finalment, en l’establiment de mesures de prevenció i control d’aquests riscos.

La seva implantació, amb qualitat i eficàcia, prevé de riscos penals a les empreses i els seus administradors.

La garantia del nostre partner

Toda & Nel-lo Abogados és un despatx multidisciplinari especialitzat en l’assessorament jurídic d’empreses i persones. La seva activitat principal es desenvolupa en l’assessorament i litigació dins de les branques jurídiques del dret mercantil, civil, administratiu i processal.

Sol·licita’ns més informació

Per a més informació sobre aquesta oferta, contacta’ns al 934 169 300 o escriu-nos aquí.