Un espai d’impuls del teu negoci

Club Cambra és un espai de negoci adreçat a empreses. Basat en el concepte “doing business”, promou serveis a les empreses i ofereix recursos de visibilitat i networking.

Mitjançant aquest Club, la Cambra de Barcelona contribueix als objectius de promoure l’activitat econòmica i empresarial, així com de fomentar la internacionalització, la competitivitat i la formació mitjançant productes i serveis de suport.

El Club Cambra reinventa la manera de fer negocis, ajudant a que et relacionis amb empreses, amb les entitats del Grup Cambra, amb la xarxa cameral i amb les entitats participades per la Cambra de Barcelona.

Un Club per a empreses i autònoms

Poden pertànyer al Club Cambra totes les empreses, siguin individuals o societàries. Les persones jurídiques, en qualsevol de les seves formes societàries, així com les  persones físiques donades d'alta en el cens d'empresaris (model 036), poden beneficiar-se del Club.